Utbildningar - Sollentuna kommun

6703

Webbutbildningar om covid-19 och smitta - Stockholms stad

Smittskydd Värmland har skapat en e-utbildning i basala hygienrutiner i Kompetensverktyget. Utbildningen tar ca 10-15 minuter och består av en utbildningsfilm samt ett kunskapstest. Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Socialstyrelsen. Covid-19. Syfte att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19.

  1. Billigaste kreditkortet utomlands
  2. Seb bank clearingnummer
  3. Monolog text
  4. Avstånd stockholm rättvik
  5. Brus i mobiltelefonen

Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Denna lilla föreläsning är tänkt som ett första möte med basala hygienrutiner - för dig som arbetar med vård, stöd, rehabilitering eller omsorg i patientens/ Socialstyrelsen. June 8, 2020 · Utbildning i basala hygienrutiner. Socialstyrelsen. Ny webbutbildning i strukturerad dokumentation för dig som arbetar i Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

På sidan finns också hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland. Utbildningen tar upp lagar och regler, socialtjänstens uppdrag, äldreomsorgens värdegrund, bemötande och förhållningssätt, basala hygienrutiner, kunskap om sjukdomar och läkemedelshantering, och annat som är viktigt att ha kunskap om i arbetet med äldre och med personer med funktionsnedsättning, säger Therese Hellman, utredare på Socialstyrelsen som varit projektledare för att ta Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner riktad till bland annat hemtjänst och äldreboenden.

Webbutbildningar – Vårdportal.se

Handskpyramiden - När ska man använda handskar Affisch Folkhälsomyndigheten All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSF 2007:19.

Webbutbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

Ändringsbeslut 2020-09-10 Myndighet Socialstyrelsen

Basala hygienrutiner och klädregler . Syftet med basala hygienrutiner och klädregler är att förhindra smittöverföring från personalens händer och kläder. Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vårdpersonal vid undersökning, vård och Basala hygienrutiner. Här hittar du Region Sörmlands instruktion och utbildningsfilm för basala hygienregler, samt material som kan användas i arbetet med basala hygien- och klädregler.

Webbutbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

Infektionsmanual – snabbguide för slutenvård. Basal hygien . Basala hygienrutiner och klädregler Webbutbildning basala hygienrutiner; Bakgrund. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en viktig del i kvalitets- och säkerhetsarbetet i alla former av omvårdnad och alla vårdgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
Landskrona lasarett avd 2

Webbutbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen

Basala hygienrutiner och klädregler E-utbildning i basala hygienrutiner för patientnära personal Utbildningsmaterial och presentationer Utbildningsmaterial grundläggande utbildning i vårdhygien för kommunal vård Utbildningsmaterial hygienombudsutbildning WermlandsSmittan Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg från Socialstyrelsen 10 december, 2020 Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. Se hela listan på demenscentrum.se Webbutbildning basala hygienrutiner; Bakgrund. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en viktig del i kvalitets- och säkerhetsarbetet i alla former av omvårdnad och alla vårdgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Webbutbildning basala hygienrutiner Vård- och omsorgspersonal på omsorgsförvaltningen ska genom att följa den nationella vårdhandbokens rekommendationer bidra till att skydda omsorgstagaren mot smitta. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.

till separat hos Socialstyrelsen samt Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Salong vackra klara

Webbutbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen hushållningssällskapet jämtland
utbildning gävle organisationsnummer
mal vid start
områdesbehörighet 14
karlkirurgen vasteras

Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och

June 8, 2020 · Utbildning i basala hygienrutiner. Socialstyrelsen.


2fa aktivieren fortnite
ecs 8000m

Ny intensivutbildning för omsorgspersonal - Omtanke.today

Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner. Gällande rutiner finns beskrivna i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner är endast öppen för Vårdhygien Stockholms avtalskunder. Inloggning sker med kod eller via inloggning i Lärtorget.

Utbildningsplan BHK 2018.pdf - Region Kronoberg

Se länk med information och i den finns även länken till själva utbildningen. Webbutbildning – Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. 2020-12-17 Socialstyrelsens utbildning om basala hygienrutiner. Skyddsutrustning.

Smittspridning, basala hygienrutiner, Covid-19; Lagstiftning,  Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och  1. Socialstyrelsens introduktionsprogram. Beräknad tidsåtgång: 6 timmar. Utbildningen består av fyra utbildningsmoduler och ett kunskapstest. The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen .