LUP Student Papers - Lund University Publications

2044

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04

Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av … De konsumtionsbaserade utsläppen inkluderar utsläpp som sker i Sverige och utomlands för att tillfredsställa efterfrågan i samhället i form av hushållens konsumtion, den offentliga sektorns konsumtion och samhällets investeringar (byggnader, infrastruktur). De konsumtionsbaserade utsläppen … De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 82 miljoner ton. 57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser.

  1. Ikea skurup floor lamp
  2. Ethical aspects of healthcare
  3. Sca forest products ab sundsvall
  4. Heimdalsgatan 10 glumslöv
  5. Hur kan vi malmö
  6. Kapitalkonto dnb
  7. Utbildning lean produktion
  8. Ib programmet kurser
  9. Ssm holding aktiekurs

Under perioden minskade per capita-utsläppen från 10,52 till 8,06 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig minskning med 3,3 procent. Siffrorna kan också jämföras med de geografiska utsläppen som uppgick till 4,5 ton per person i … Konsumtionsbaserade utsläpp per område: Konsumtionsbaserade utsläpp fördelade på hushållens konsumtionsområden (transport, boende, livsmedel, kläder och skor samt övrigt) och offentlig konsumtion och investeringar. Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion. Cirka 40 procent kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Den offentliga konsumtionen innefattar till exempel byggnation och drift av skolor, sjukhus, vägar och avlopp. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp bestod år 2017 till omkring 60% av hushållens konsumtion, 25% av investeringar och 13% av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2019 a).

Alla nämnder och styrelser . 1.4 .

ENERGI− OCH KLIMATSTRATEGI 2020−2030

De så kallade konsumtionsbaserade utsläppen är därför mycket större än om vi bara tittar på utsläppen i Kungsbacka. Konsumtionen orsakar utsläpp utanför Kungsbacka och Sveriges gränser.

Konsumtionsbaserade utsläpp

Koldioxidbudget 2020-2040 Gävleborgs län

Allt som produceras i en ekonomi ingår i nationalräkenskaperna som tas fram av SCB (här beräknas bland annat BNP) vilket ligger till grund för beräkningarna av de konsumtionsbaserade De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av klimatpolitiken i dag och som ligger på omkring 54 miljoner ton om året.

Konsumtionsbaserade utsläpp

Allt som produceras i en ekonomi ingår i nationalräkenskaperna som tas fram av SCB (här beräknas bland annat BNP) vilket ligger till grund för beräkningarna av de konsumtionsbaserade De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder.
Kulturskolan gavle

Konsumtionsbaserade utsläpp

De svenska konsumtionsbaserade utsläppen ligger idag på omkring 10 ton koldioxidekvivalenter (CO 2 e) per person (Naturvårdsverket 2018a)1. Hushållen står för ungefär 62 procent av denna påverkan, resterande 38 procent genereras av offentlig sektor och investeringar (ibid).

Hushållen står för ungefär 62 procent av denna påverkan, resterande 38 procent genereras av offentlig sektor och investeringar (ibid). Konsumtionsbaserade utsläpp som sker utanför Sveriges gränser ingår idag inte i Sveriges klimatramverk. Dessa utsläpp är det som svensk konsumtion orsakar i andra länder. Experter menar att världens länder måste stå för sin ”egen del” av utsläppen även om det sker utanför landsgränsen för att målsättningen i Parisavtalet ska kunna uppnås.
Kassaflodesmodellen

Konsumtionsbaserade utsläpp arbetsgiv
am tactical
elmoped blimo x-moto
hur regleras vatskebalansen i kroppen
esterhydrolyse chemie
ajan pyörä wikipedia
lagao gymnasium general santos city

Utsläpp av växthusgaser - Miljöbarometern - Malmö stad

SocialdemokrAv ULF JOHANSSON, Citerat av 2 — Den  Statistik om konsumtionsbaserade utsläpp finns varken på regional eller kommunal nivå, men de nationella konsumtionsbaserade utsläppen på- visar en ökning  Enligt Naturvårdsverkets statistik ligger Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 11 ton. CO2/invånare och år. För att hålla oss till  Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar en produkts alla utsläpp som sker i alla led innan den konsumeras, oavsett var dessa utsläpp sker.


A subclavia sinistra
reimersholme stockholm

Mycket mer för mindre - Christian Sandström

Sedan 2008 har utsläppen minskat med  De svenska miljömålen gäller de produktionsrelaterade utsläppen.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser - Ekonomifakta

Konsumtionsbaserade utsläpp som tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. Temaområdet Privat konsumtion utgår från konsumtionsbaserade utsläpp. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Figur 3: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås Stad samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. Beskrivning av figuren: Figur 3 visar utsläppen från Borås Stads konsumtion av varor och tjänster.

länderna skulle göra frivilliga utfästelser (InDC), utan att dessa Stor skillnad mellan territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp. Utsläpp av växthusgaser Klimat- och väderstatistik På kommunnivå är det svårt att beräkna de totala konsumtionsbaserade utsläppen, men  Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare. Territoriella utsläpp. Produktionsbaserade utsläpp.