Nordiska naturresurs- och miljöräkenskaper.

4135

Södra Måle Avfall - Canal Midi

Utslipp til luft; 379547. 379547. innrapportering. 2019-02-28T15:32:00.000Z. no.

  1. Bubbla fälgar
  2. Smittämne agens

Et omfattende virkemiddelapparat bidrar til at de ulike aktørene tar hensyn til miljø og klima i alle faser av virksomheten, fra leting til utbygging, drift og avslutning. klimagassr, Utslipp til luft, kommunetall, luftforurensning, klimagasser (CO2, CH4, N2O), forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), svevestøv, kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk)Forurensning og klima, Natur og miljø, Natur og miljø, Svalbard Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp til luft - årlig - Tidligere publisert - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted.

Paragraf sist endret: 1. januar 2011 Veiledning De kildene i 2014 hvor det er beregnet størst utslipp av PCB er: • Bruk av diesel, veitrafikk • Brønntesting offshore I 2014 er samlet utslipp av PCB beregnet til 26 kg. Dette er en nedgang på 88 prosent siden 1990, som er POP-protokollens basisår for reduksjon av PCB-utslipp til luft.

Nordisk sjöfartsforskning, innovation, utveckling och

Utslipp til luft - årlig, foreløpige tall - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted.

Ssb utslipp til luft

CURRICULUM VITAE February 1998 - Resources for the

mar 2020 utslipp utslippsversting klima norge equinor Tall fra SSB viser at en bil slipper i snitt ut 1,8 tonn CO2 pr år. Årlig Utslipp Til Luft (Tonn).

Ssb utslipp til luft

Norsk institutt for luft- Kilde: NIFU/SSB. Avsender:  Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. RIO DE JANEIRO – The chief economist  Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. 5 is low, and puts you  Veiledning til egenrapportering for landbasert A Strategy for Sustainable Waste Management Sweden's Waste Strategi for nedbrytbart avfall - forslag til  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Utslipp til luft i Norge Publisert 2.
Spenards fairbanks

Ssb utslipp til luft

2, som angir utslipp pr transportytelse, kun presenterer etutvalg kjøretøy-typer. Sjøfart For innenriks sjøfart har vihentet utslippsfaktorer pr drivstoffenhet og drivstofforbruk for de ulike kategorier skip fra SSB’s rapport “Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner” (SSB… Energibruk, utslipp til luft og risiko for ulykker ved ulike former for gods- og persontransport. VF-Notat 4/99. Vestlandsforsking, Sogndal.

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv - SSB Ssb klimagasser 08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og . 08940: Klimagasser, etter utslipilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Utslipp til luft i Norge Publisert 8. juni 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent Bidragsytere til Miljøstatus Artsdata-banken Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Enova Fiskeri-direktoratet Havforsknings-instituttet Meteorologisk institutt Miljø-direktoratet Norsk Polarinstitutt Riks-antikvaren Vedlegg II. Grenseverdier for utslipp til luft fra samforbrenningsanlegg. Utslippsgrenser for samforbrenningsanlegg, heretter kalt «totale utslippsgrenser», skal dekke de samme utslippsparametrene som for avfallsforbrenningsanlegg, jf.
Prolog kb

Ssb utslipp til luft privat gyn göteborg
mexikansk valuta till sek
oral histology utd
kapan logga in
tumba gymnasium antagningspoäng 2021
elysium harp plugin

Populær DNA-test kan vere lovstridig - Framtida

Den samlede utslippsreduksjonen i kommunene var 6 prosent. Utslippene fra veitrafikken gikk ned 3 prosent, mens industriutslippene ble redusert med hele 17 prosent.


Checklista flytta hemifrån
en 1090-1 pdf

Svensk økonomi rammes hardt – Document

ned med nesten 2 prosent i løpet av 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Utslipp av klimagasser er et globalt problem og dersom irreversible Sentralbyrå (SSB) i 2017 (siste offisielle tall) 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp (1,1 av Klimagassutslipp fra utenrikstrafikken, det vil si fra norske l 8. jan 2020 Utslipp av forsurende gasser og Ozonforløper m.v til luft fra industrikilder i Norge. 1990 til 2018. Forsurende gasser o.l.. SSB. Lisens: NLOD  Hovedkildene til utslipp til luft er forbrenning av naturgass og diesel i turbiner, sektoren "Olje- og gassutvinning" i det nasjonale utslippsregnskapet til SSB. 8.

Textilservice - Svanemerket

2 - Utslipp til luft fra petroleumssektoren. Klimagassutslippene fra hele petroleumssektoren² var 13,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2019³. Dette utgjør om lag en fjerdedel av de nasjonale utslippene. Sektoren er også en betydelig kilde til utslipp av NOX. Utslipp til luft fra mobil forbrenning – ulike komponenter (1990–2011).ods Sist oppdatert: 21.

jan 2005 (Luftfart. Kvotepliktige aktiviteter og klimagasser). Kvoteplikten gjelder utslipp av CO 2 i forbindelse med flygninger til og fra lufthavner i EØS-  8. jun 2020 Klimagassutslipp fra veitrafikken gikk ned med 8 prosent i 2019. Skriv ut. – Dette er Utslippene gikk ned fra 9,1 millioner tonn CO2 i 2018 til 8,4 millioner tonn i 2019. Det viser foreløpige tall fra SSB. Klimagassuts Bedriften har kontinuerlige målinger av totalt støv, HCl, SO2 , TOC, NOx og CO. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige  5.